Glumslöv 0418 710 28 ⇚ Ordertelefon ⇛ Stockholm 0709 80 16 26 info@betongfabriken.se

Fiberbetong är en betong som armerats med stål- eller plastfiber och ersätter eller kompletterar traditionell armering med järn. Med hjälp av fiber kan man öka betongens förmåga at ta upp laster, såväl höga punktlaster som upprepad belastning. Med hjälp av fiber kan man även minska risken för sprickbildning. Fiberbetong lämpar sig framför allt för golvgjutning där effektivitetsvinsten är störst. Fibrerna av plast är att föredra i djurstallar då plastfiber inte kan skada djuren vid eventuellt slitage på golvet.